Entreprenør for dypvannsdeponiet valgt

(Oslo, 10. januar 2006) Oslo Havn KF har i dag inngått kontrakt med entreprenør om mudring og deponering av forurenset sediment.

Firmaet Secora AS vil forestå arbeidet som skal gjennomføres i 2006 og 2007, med oppstart i nå i februar.

Tilbudet fra Secora er samlet sett vurdert som det mest fordelaktige. Firmaet er en spesialisert entreprenør innen utbygging av sikre og effektive havner og farleder. Secora er en videreføring av det statlige selskapet Kystverket Produksjon. Selskapet ble etablert 01.01.2005 og er et heleid statlig aksjeselskap. Selskapet har ca. 80 ansatte. Selskapet har bl.a. følgende utstyr: 6 mudderapparater og 8 lektere i størrelsesorden 150 - 900 m3.

Mudring i Oslos havnebasseng og nedføring i dypvannsdeponi ved Malmøykalven vil skje i hht de krav som er stilt i tillatelser fra myndigheter og i dialog med SFT. Nedføring av forurensede masser vil skje med rør ned til bunnen av deponiet.

Oslo Havn KF fikk inn 3 tilbud i konkurransen. I tillegg til Secora innkom tilbud fra AF Spesialprosjekt AS og Skanska Norge AS.

Tildelingen er gitt etter følgende kriterier: Fremdrift, pris, metode for mudring, samt deponering av masser i dypvannsdeponi, metode for tynntildekking av sjøbunnen med rene masser, organisasjonsplan og CV'er for nøkkelpersonell i prosjektet.


Kontaktinformasjon:
Torild Jørgensen
torild.jorgensen@ohv.oslo.no
Miljø- og kvalitetssjef, Oslo Havn KF
Tlf. 23 49 26 26
Mob: 959 19 679

Oppdatert: 13.11.2008 15:05