Ingen snødumping i Oslo havn

(Oslo, 2. mars 2006) Styret i Oslo Havn KF vedtok i kveld å si fortsatt nei til dumping av snø i havnebassenget.

Styret i Oslo Havn KF vedtok i kveld å si fortsatt nei til dumping av snø i havnebassenget. Grunnen er at Prosjekt Renoslofjord nå er godt i gang. Flere lektere med forurenset masse er vellykket deponert i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Sett i lys av dette ønsker man ikke å tilføre bassenget forurenset snø.

Kontaktinformasjon:
Anne Sigrid Hamran
tel: 23 49 26 10, 917 04 995

Oppdatert: 13.11.2008 15:05