Ingen spredning av nedførte masser i dypvannsdeponiet

(Oslo, 31. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet i uke 13 stadfester at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Det er ingen indikasjoner på spredning av nedførte masser fra deponiet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) utfører kontinuerlige målinger av turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet i forbindelse med nedføringen av mudrede masser i dypvannsdeponi. Disse målingen utføres for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt, slik at det ikke oppstår ukontrollert spredning av masser. Deponeringsarbeidet har pågått i hele mars, og i hele denne perioden har NGI foretatt målinger.

- Miljøovervåkingen i hele perioden viser at både partikkelspredningen og strømhastigheten i området er svært lav. Det gjelder også for uke 13. I samme periode har den gjennomsnittlige strømhastigheten vært 1,5 cm/sekund, med 3 cm/sekund som høyeste måling, sier Arne Pettersen i NGI.

NGI foretar målingene fra båt og er ute 6 timer hver dag i og rundt deponiområdet. Det betyr også at NGI har god visuell kontroll og oversikt over arbeidene som pågår.

- Overvåkingsprogrammet viser at nedføringen går som planlagt, og at det ikke er spredning av mudrede masser fra deponiet, sier Pettersen.

Prosjekt "Ren Oslofjord" publiserer ukentlig utdypende ukesrapporter på overvåkingen på prosjektets hjemmesider www.renoslofjord.no.

- Mandag 3.april vil vi der også publisere en omfattende månedsrapport på overvåkingsprogrammet i mars. Det vil også bli publisert en rapport fra tolkningene av den akustiske undersøkelsen som er gjennomført, sier Pettersen.

- Målearbeidet til NGI er grundig og seriøst utført. I kombinasjon med kompetansen og profesjonaliteten til Secora som utfører nedføringsarbeidene bidrar dette til et vellykket opprydningsprosjekt for en renere fjord , sier prosjektleder for "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05