Klart for mudring i Bispevika

(Oslo, 12. mai 2006) I dag, fredag 12.mai, ankommer mudringslekter 052 Oslo for klargjøring for mudringsarbeider i Bispevika. Oslo Havn, og entreprenør Secora, vil i løpet av neste uke starte opp mudring i Bispevika som et ledd i den helhetlighet tiltaksplanen for en renere Oslofjord.

Mudringsarbeidene som utføres av Statens vegvesen i forbindelse med senketunnelen Bjørvika nærmer seg nå slutten. Prosjekt "Ren Oslofjord" fortsetter imidlertid opprydning i Indre Oslofjord gjennom oppstart av mudring i Bispevika i uke 20. Mudringen i Bispevika og de andre områdene definert i den helhetlige tiltaksplan vil bli mudret med lukket grabb - en såkalt bakgraver som entreprenør Secora har gode erfaringer med i flere lignende opprydningsarbeider.

- Lukket bakgraver er den beste teknologien vi har tilgjengelig til den type opprydding vi skal foreta. Her i Oslofjorden skal vi både tilfredstille miljøkrav med hensyn til lavest mulig partikkelspredning, samtidig som det er store mengder som skal mudres på kort tid på en sjøbunn full av søppel og skrot. En lukket grabb ivaretar alle disse hensynene, sier prosjektleder Torild Jørgensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

Mudringsarbeidene vil starte opp i Bispevika. Det vil bli foretatt prøvetagninger for å kontrollere at man oppnår den riktige tilstandsklasse på sjøbunnen, og metoden vil også justeres ettersom forholdene skulle tilsi det. Mudringsarbeidene vil gå sin gang frem til høsten 2007. Det vil imidlertid ikke mudres i nærheten av de populære badestedene nå i sommersesongen.

- Man kan trygt bade i hele sommer. Mudringsarbeidene er viktige for at vi skal få en renere fjord som blir enda bedre triveligere å bade i. Men samtidig ønsker vi at glade brukere av fjorden skal bli minst mulig påvirket av oppryddingsarbeidet. I den helhetlige tiltaksplanen som kommunen vedtok i fjor høst ble det også lyttet til kommunale faginstanser og lokale velforeninger som ønsket disse områdene skånet i sommersesongen, sier Jørgensen.

Mudringsarbeidene vil overvåkes av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Dette for å overholde tillatelsen fra SFT og unngå uønsket spredning av partikler ut av mudringsområdet.

- NGI kommer til å følge tett med, og arbeidene vil bli stanset eller justert hvis det skulle vise seg at partikkelspredningen er større enn forutsatt. Men vi er trygge på at metoden vi har valgt vil overholde SFTs tillatelser på dette punktet, sier Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05