Lekter med påmontert gravemaskin sank i Bestumkilen

(Oslo 14. april 2008): En mindre lekter med påmontert gravemaskin sank i Bestumkilen i helgen. Hendelsen har ikke medført personskader eller forurensning. Det jobbes nå med å finne løsninger for å heve mudringsapparatet.

Hendelsen fant sted like utenfor Oslo Kajakklubb i Bestumkilen og mudringsapparatet ble innrapportert sunket søndag 13. april. Årsaken til at apparatet sank er foreløpig ikke klarlagt.

- Gravemaskinen var ikke i bruk i helgen og derfor ubemannet, slik at det ikke har forekommet personskade. Det har heller ikke forekommet forurensning som følge av hendelsen, sier prosjektleder Torild Jørgensen i miljøprosjekt "Ren Oslofjord.

Mudringsapparatet tilhører Agder Marine, som er underentreprenør til Secora AS. Apparatet ble benyttet i arbeidet med å rydde opp i forurenset sediment i Bestumkilen i forbindelse med småbåthavnoppryddingen i regi av miljøprosjektet "Ren Oslofjord".

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05