Opprørt over nye uriktige påstander

(Oslo 15. mai 2008): Deponimotstanderne har i dag publisert bilder på sine hjemmesider som de mener er bevis for at Secora og Oslo Havn har brutt forseglingen på lektere som benyttes til å frakte forurensede sedimenter til deponiområdet. Påstandene er også gjengitt i enkelte medier. Oslo Havn KF er opprørt over disse påstandene, da de ikke medfører riktighet.

- Vi er opprørt over det vi mener er uredelig sammenblanding av fakta. Det vises et bilde av en lekter med brutt forsegling, men det gis ingen opplysninger om hvilken lekter dette er og hva lekteren benyttes til. Det såkalte bildebeviset stemmer ikke overens med virkeligheten. Bildet er fra en lekter som benyttes til å deponere ren stein i henhold til de tillatelser vi har, sier prosjektleder i "Ren Oslofjord" Torild Jørgensen.

Lekteren som er avbildet benyttes til å frakte og deponere ren stein på tillatt område i henhold til tillatelse gitt fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). Forseglingen er altså brutt og plomberingen er fjernet for å kunne utføre arbeider i henhold til de tillatelser prosjektet har. Alle lektere som benyttes til å frakte forurensede masser ut til deponiområdet er forseglet slik de skal.

- Vi inspirerer selv lekterne daglig, og har vært der også i dag, og vet med sikkerhet at alle lektere er forseglet og plombert slik de skal. Vi har en lekter som benyttes til å deponere rene steinmasser, og på denne lekteren er forseglingen brutt for at bunnen skal kunne åpnes for å deponere steinen, sier Jørgensen.

Oslo Havn vil også understreke at forsegling av lekterne generelt sett ikke er noe krav i de tillatelser Oslo Havn har, og er heller ikke nødvendig for at lekterne skal være tette. Forsegling og plombering av lekterne er et ekstra tiltak Oslo Havn har iverksatt i samarbeid med Secora for å forhindre ureglementert dumping av forurensede masser.

- Det er prosjektet som til enhver tid beslutter hvilke lektere som skal være plombert eller ei. Denne beslutningen tas med hensyn til hvilke behov prosjektet har og til hvilke formål lekteren skal benyttes. For øyeblikket så benyttes altså den avbildede lekteren til rene steinmasser og derfor er forseglingen brutt, sier Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05