Oslo Havn KF vil ha fakta på bordet. - Innkaller Secora til et hastemøte i dag

(Oslo 12. september 2007) Oslo Havn KF viser til fremsatte påstander om påstått ulovlig slamdumping fra Secora i dagens VG og ønsker å understreke at innholdet i disse påstandene er et brudd på prosedyrer og fullstendig ukjent for oss. Oslo Havn KF har innkalt Secora til et møte i dag for å få en fullstendig redegjørelse om alle forhold.

- Vi ser meget alvorlig på innholdet i disse påstandene. Dette er eventuelt et brudd på prosedyrer i miljøoppryddingsprosjektet. Vi er overrasket over innholdet i påstandene da det som er gjengitt er fullstendig ukjent for oss som tiltakshaver. Vi har derfor innkalt Secora til et hastemøte for å få alle fakta på bordet, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Når Secoras redegjørelse foreligger vil Oslo Havn KF vurdere hva som gjøres videre i saken. Inntil da har Oslo Havn KF ingen ytterligere kommentarer.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05