Oslo Havn KF ber Secora om umiddelbar omlegging

(Oslo 5. september 2007) Oslo Havn KF er i dag blitt gjort kjent med at vår entreprenør Secora har foretatt septiktømming rett i fjorden fra et av mudderfartøyene. Dette er ikke i henhold til de retningslinjer som gjelder for prosjekt "Ren Oslofjord". - Vi har i dag bedt Secora om å gjennomgå sine rutiner og foreta umiddelbar omlegging av denne uønskede praksisen, sier prosjektleder Torild Jørgensen i miljøprosjekt "Ren Oslofjord".

Oslo Havn KF har i flere år jobbet for å hindre og redusere kloakkutslipp til sjø i Oslo havnedistrikt. I samarbeid med andre etater har det vært fokus på leveringsmuligheter fra skip og småbåter.

- Vi har forutsatt at Secora har levert kloakk til bil og mottak på land. Det er derfor høyst overraskende å bli gjort kjent med at dette ikke har skjedd på ett av fartøyene til Secora. Dette er en helt uakseptabel praksis som vi tar sterk avstand fra. Vi ber nå Secora om å gjennomgå sine rutiner og foreta en umiddelbar omlegging av denne uønskede praksisen. Vi krever også at det iverksettes konkrete tiltak for å hindre at noe lignende kan skje igjen, sier Jørgensen.

- Vi beklager det inntrufne på vegne av hele prosjektet, og vi vil gjennomgå rutinene for å forhindre at slike utslipp vil skje igjen. Vi har god erfaring med Secora og den jobben de gjør i selve oppryddingsarbeidet, og vi opplever at de generelt har sterkt fokus på miljø. Vi har derfor fortsatt tillit til Secora som leverandør av mudring og deponering, sier Jørgensen

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05