Oslo Havn og Friluftsetaten presiserer: Bading frarådes på Hovedøya badeplass frem til St. Hans.

(Oslo 11. juni 2007): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" og Friluftsetaten fråråder bading i bukta sydvest på Hovedøya (tidligere Hovedøya Folkebad) frem til St. Hans. Årsaken er at det mudres opp i forurenset sjøbunn i forbindelse med opprusting av stranda før det legges på ny sand. Mens mudringen pågår vil vannet bli grumsete i og rundt stranda.

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har siden tirsdag 5. juni ryddet i forurenset sjøbunn på stranda i bukta sydvest på Hovedøya. Prøver tatt på de kommunale badeplassene høsten 2006, viste nemlig at det her kan påvises miljøgifter som PAH og TBT i strandområdene. Derfor er det nå satt i gang opprydding.

Til tross for at områdene som nå ryddes er avsperret og det er satt opp plakater hvor det oppfordres til å finne andre steder å bade, har det i helgen vært stor badeaktivitet i området. Prosjekt "Ren Oslofjord" og Friluftsetaten vil derfor komme med et klart råd til Oslos badeglade om å finne andre steder å bade frem til oppryddingen er over 23. juni.

- Det ser ut til at avsperringen rundt området og vår fraråding om ikke å bade, gjennom plakater på Vippetangen, fergene og rundt området, ikke har vært god nok. Vi vil umiddelbart utbedre merkingen og lage nye og tydeligere plakater som fraråder bading her. Vi oppfordrer folk til å finne andre strender på Hovedøya frem til arbeidene er over - og aller helst velge en av de mange andre vakre Oslo-øyene, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Det er imidlertid ingen grunn til bekymring for de som allerede har badet.

- Det er viktig å huske på at det ryddes i forurensning som har ligget på sjøbunnen i flere år. Mengden gift i denne forurensningen er ikke farlig for mennesker bare ved å bade. Men vannet blir grumsete mens det mudres og det kan virke skremmende. Samtidig er dette et anleggsområde, og av sikkerhetsmessige årsaker bør man derfor holde seg unna dette området, sier Jørgensen.

- Vi beklager de ulempene dette medfører for Oslos badeglade nå, men håper alle setter pris på at vi rydder opp stranda. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en ny og fin sandstrand til St.Hans, sier Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05