Oslo Havn presiserer om Bellona

(Oslo 07. mars 2007): Oslo Havn KF viser til pressemelding sendt ut tidligere i dag med tittel "Bryter ikke SFTs tilatelser" og ønsker i den anledning å presisere at vi er klar over Bellonas holdning til deponering ved Malmøykalven.

Oslo Havn er blitt kontaktet av Bellona og blitt bedt om å presisere forrige pressemelding. Oslo Havn er klar over at Bellona stiller seg negativ til gjennomføring med deponering i dypvannsdeponi, og har regnet med at dette er vel kjent gjennom media.

Oslo Havns intensjon i forrige pressemelding er å behandle diskusjonen om bruk av diffusor, og den anmeldelsen som er kommet i den forbindelse.

- Når vi kommenterer og avviser en anmeldelse må vi kunne forholde oss til det samme grunnlaget som anmeldelsen selv. Grunnlaget for anmeldelsen av Oslo Havn KF refererer seg til Bellonas høringsuttalelse gitt til tillatelsen. Det var derfor nødvendig å henvise til samme. Vi tar til etterretning at Bellona opplever dette som om de er fremstilt som positive til dypvannsdeponering. Vi mener ikke pressemeldingen er fremstilt slik, men beklager i så fall dette, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05