En seier for miljøet

Oslo Havn KF fullstendig frifunnet:
En seier for miljøet

(Oslo 1. februar 2010) Oslo tingrett har i dag frifunnet Oslo Havn KF på alle tiltalepunkter i forbindelse med arbeidene med miljøprosjekt "Ren Oslofjord".


Del |
Av Webredaktør
03.02.2010

- Vi er svært glad for at retten nå har konkludert med en fullstendig frifinnelse av Oslo Havn. Vi har utført det arbeidet vi har påtatt oss for Oslo Kommune uten at det reises kritikk mot oss. Det er ekstra gledelig at også vår prosjektleder er fullstendig frifunnet.

- Det viktigste for oss har vært å få ferdig det omfattende opprydningsarbeidet i Oslo Havn. Prosjektet har til tider vært omstridt, og det er derfor ekstra gledelig at retten nå fjerner all tvil om at Oslo Havn har utført sin del av arbeidet på en tilfredsstillende måte. Dette har vært et godt miljøprosjekt som ikke har medført verken forurensing eller fare forurensning. Faktum er at fjorden nå er renere enn den har vært på 100 år, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen.

Tiltalepunktene om ulovlig deponering og falsk forklaring har vært tunge å bære, det er derfor ekstra gledelig at Oslo Havn også på disse punktene er fullstendig frifunnet.

- Frifinnelsen bidrar også til å trekke prinsipielle skillelinjer i forhold til hva en byggherre kan stilles til ansvar for. Dommen er signal til fremtidige ledere av store miljøprosjekter om at en god og etterrettelig jobb ikke kan straffes, selv om en underentreprenør har valgt noen få løsninger han ikke skulle gjort, mener Stilluf Karlsen.

Alle de faglige rapportene konkluderer med at miljøprosjekt "Ren Oslofjord" har vært vellykket, og er innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for den tillatelsen som ble gitt.

- "Ren Oslofjord" har vært et pionerprosjekt når det gjelder havneopprydding i Norge. Samtidig med at retten konkluderer med at prosjektet er gjennomført på en forsvarlig måte, så har hele miljø-Norge høstet metodiske og prosjektmessige lærdommer som vil komme nytte i fremtidige prosjekter av samme type, sier Stilluf Karlsen.

Indre Oslofjord har ikke vært renere på 100 år. I Bjørvika og Pipervika har prosjektet bidratt til at 90-95 prosent av forurensningen er fjernet. Tildekkingen av deponiet har også gjort dette området betydelige renere enn før.

- Derfor er frifinnelsen også en seier for miljøet, for oss, for Oslos befolkning og for norske fjorder, avslutter Stilluf Karlsen.

Kontakt : Bernt Stilluf Karlsen mob 92821808