Positiv SFT-inspeksjon av prosjekt "Ren Oslofjord"

(Oslo 12. september 2006): 5. september gjennomførte Statens forurensningstilsyn (SFT) en inspeksjon av prosjekt "Ren Oslofjord". SFT konkluderer med et generelt positivt inntrykk av arbeidene. Ett avvik ble avdekket, og dette var allerede rettet opp før inspeksjonen.

Arbeidene med mudring og deponering av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord er inne i sin sjette måned. SFT følger prosjektet nøye og gjennomførte 5. september sin andre kontroll av prosjektet.

I SFTs inspeksjonsrapport fra 08.september heter det om det generelle inntrykket av prosjektet:
"Miljøhensyn er tydelig presisert i prosedyrer for gjennomføring av mudringstiltakene og miljøovervåkningen. De følges opp systematisk og regelmessig, blant annet i ukentlige byggemøter, kontrollgruppe miljø og i uke- og månedsrapporter."

- Det er betryggende at SFT følger prosjektet så tett som de gjør. At deres konklusjon gjennomgående er positiv, tar vi som en bekreftelse på at prosjektet foregår i henhold til de krav og tillatelser som er stilt, og at våre kvalitetssikringsrutiner er gode, sier prosjektleder i Ren Oslofjord, Torild Jørgensen.

SFT fant et avvik i tilknytning til en av turbiditetsmålerne. Dette er forhold knyttet til en driftsstans av MP4 (en av de utplasserte turbiditetsmålerne) i perioden 24. til 29. mai. Avviket ble rettet opp i mai.

- Alle turbiditetsmålerne var online og programmert for varsling ved for høy turbiditet. MP4, som var en litt annen type måler, varslet kun ved for høy turbiditet og ikke hvis sendesignalene falt ut. Derfor tok det noe tid før driftstansen ble oppdaget. Måleren ble reparert umiddelbart, og den ble så skiftet ut med tilsvarende måler som på de andre stasjonene. Dette betyr at en eventuell driftsstans nå vil bli oppdaget i løpet av 10 minutter, sier Jørgensen.

Inspeksjonen ble gjennomført med grunnlag i dokumentasjonen som ble innhentet fra Oslo Havn før revisjonen i mars 2006, prosedyrer for både mudringsoperasjoner og overvåkning, samt data og resultater presentert i overvåkningsrapporter.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
Prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05