Prosjekt "Ren Oslofjord" vil politianmelde alle fremtidige aksjoner.

(Oslo 5.april 2006) Prosjekt "Ren Oslofjord" mener aksjonistene er miljøfiendtlige, og nye aksjoner vil derfor politianmeldes. Det vil også bli sendt krav om erstatning til enkeltmedlemmer og/eller grupperinger som deltar i nye aksjoner. Dette varslet Oslo kommune, Oslo Havn og Statens vegvesen på en pressekonferanse i dag.

Oslo Havn KF og Statens vegvesen har løpende vurdert politianmeldelser og erstatningskrav mot aksjonister som har stoppet arbeidet med opprydning av forurenset sjøbunn i Oslofjorden. Hittil har man valgt å avstå fra dette, men fordi den sivile ulydigheten etter hvert er blitt så omfattende og de økonomiske konsekvensene for miljøprosjektet så store vil nye aksjoner bli politianmeldt.

- Vi har valgt å avstå fra erstatningskrav og politianmeldelser så langt fordi vi mener at alle har en rett til å ytre sin mening. Samtidig er dette et demokratisk og lovlig fattet vedtak i Oslo og Nesodden kommuner og som er stadfestet av Miljøverndepartementet. Det går derfor en grense for hvor langt aksjonistene kan strekke strikken. De siste aksjonene har også varslet en tøffere tone og en råere aksjonsform enn tidligere, noe som gjør det nødvendig for oss å gå til dette skrittet, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn KF.

Norges Miljøvernforbunds aksjon tirsdag 28.mars og Kurt Oddekalvs oppfordring til demontering av utstyr på folkemøte i Nesodden samme dag (gjengitt i Aften 29.mars) og en miniaksjon av Neptun på deponeringslekter 30.mars hvor det kom til konfrontasjon mellom arbeiderne og aksjonistene, er bakgrunnen for denne beslutningen.

- De siste aksjonene har vært en trussel mot sikkerheten til de jobber som med prosjektet. Konsekvensen av demontert utstyr kan i verste fall medføre ulykker med alvorlig utgang. Vi kan ikke ta ansvar for at dette skal skje, og må derfor ta våre forholdsregler, sier Stilluf Karlsen.

En dag stans i arbeidene forsinker arbeidene med senketunnelen og ny E18 gjennom Oslo, og et forsiktig estimat er at det påfører prosjekt "Ren Oslofjord" kostnader på 200 000 kroner. Forsinkelsen kan rett og slett medføre at prosjektet blir dårligere.

- Vi har ingen utømmelig kilde av penger. Disse kostnadene må tas over prosjektets budsjett, og kan i realiteten bety at prosjektet blir forhindret for å gjennomføre et viktig miljøtiltak godt nok. Alle - til og med aksjonistene - er enige om at det er viktig å få rydde opp i Oslofjorden. At man er uenig i metodikk betyr ikke at dette er dårlig miljøprosjekt. Det er mange hensyn som er veid opp mot hverandre for å få til et best mulig miljøopprydning, og alle metoder er faglig godt begrunnet. Sluttresultatet er uansett det samme: en renere fjord. Gjennom å forsinke prosjektet og tappe det for penger så opptrer aksjonistene miljøfiendtlig, fordi det kan bety at det blir ryddet mindre og dårlige enn det ellers ville blitt gjort. I ytterste konsekvens at det ikke blir ryddet i det hele tatt, sier Karlsen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05