Gode styringssystemer, men enkelte mangler i rapportering

Prosjekt Ren Oslofjord revidert:
Gode styringssystemer, men enkelte mangler i rapportering

(Oslo 15.mars 2010) Kommunerevisjonen har foretatt en forvaltningsrevisjon av prosjekt Ren Oslofjord og har sendt sin rapport ut på høring. Resultatet av revisjonen viser at prosjektet har hatt gode styringssystemer, men revisjonen fant enkelte mangler ved kvalitetssystemet og oppfølgingen av dette. Oslo Havn KF vil nå gjennomgå rapportens bemerkninger, og gi tilsvar innen fristens utløp.


Del |
24.03.2010

- Revisjonens bemerkninger vil nå gjennomgåes og disse vil kunne være nyttig å ta med seg for fremtidige prosjekter. Samtidig er vi fornøyde med at alle rapporter viser at prosjektet er vellykket og at en viktig opprydning i hovedstadens havnebasseng er utført, sier teknisk direktør Per Øivind Halvorsen.

Kommunerevisjonen har bemerket enkelte tekniske og faglige vurderinger i prosjektet.

- Ren Oslofjord prosjektet baserer seg på grundige faglige utredninger, men det er vanlig praksis i store prosjekter at anleggstekniske justeringer gjøres underveis. Dette er også tilfelle i dette prosjektet hvor vurderinger har vært foretatt underveis, ofte i samråd med faglige instanser, sier teknisk direktør Per Øivind Halvorsen.

Oslo Havn KF har vært tiltakshaver i kommunens opprydning av forurenset sjøbunn, prosjekt Ren Oslofjord. Alle rapporter konkluderer med at Ren Oslofjord prosjektet har vært vellykket og er innenfor det miljøbudsjettet som er lagt til grunn. I Pipervika og Bjørvika er 95-99 % av forurensningen fjernet. Tildekkingen av deponiet har også gjort dette området betydelige renere enn før.

Kontaktinformasjon:
Teknisk direktør, Per Øivind Halvorsen Oslo Havn KF, mobil 913 53 334
Grafisk informasjon, kart og fotografier finnes på: http://www.ohv.oslo.no