Secora iverksetter konkrete forbedringstiltak

(Oslo 12. september 2007) Oslo Havn KF og Secora har i dag hatt et møte for å gjennomgå de påstander som er fremsatt i dagens VG. Konklusjonen er at Secora vil nå iverksette ytterligere eksterne undersøkelser for å bringe frem alle sider av saken samt fire konkrete tiltak for å forbedre oppfølging av rutiner.

Secora kan bekrefte at det i strid med gjeldene rutiner har vært foretatt ureglementert dumping av rengjort stein ved noen få tilfeller, men at de på nåværende tidspunkt ikke har informasjon om ulovlig slamdumping. Secora har nå iverksatt ytterligere undersøkelser for å bringe videre klarhet i saken.

- Vi beklager at det har forekommet noen få tilfeller av ureglementert dumping av rengjort stein i deponiet. Det skal ikke forekomme, sier administrerende direktør i Secora, Ole Johnny Johansen.

I tillegg har Secora iverksatt fire konkrete tiltak som skal forhindre at det skapes tvil om at de følger de rutiner og prosedyrer som gjelder for et miljøoppryddingsprosjekt.

- Oslo Havn KF beklager at det har foregått ureglementert dumping av rengjort stein i deponiet. Dette skal ikke forekomme og er brudd på prosedyrene i prosjektet. Vi har tillit til at de tiltak som Secora nå har iverksatt vil medføre at slike episoder ikke vil skje i fremtiden. På denne bakgrunn vil den viktige miljøoppryddingen fortsette etter planen, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05