Sedimentdeponi ved Malmøykalven

(Oslo, 13. desember 2005) Den planlagte deponeringen av forurenset masse i dypvannsdeponi ved Malmøykalven, vil skje etter godkjent og vedtatt metode med rør som føres helt ned til bunnen av deponiet.

Oslo Havn KF planlegger å velge entreprenør denne uken til å forestå mudring, nedføring og deponering. Oppstart vil bli i februar, og prosjektet er planlagt å bli gjennomført i løpet av en to-års periode.

Mudring og deponering vil bli gjennomført i henhold til de krav som er gitt, og i dialog med SFT. Den største utfordringen i gjennomføringen vil bli mudringen langs kaiene i Oslo, det er derfor viktig at prosjektet gjennomføres i løpet av kortest mulig tid.

Under arbeidet med å velge entreprenør har Oslo Havn KF gjennomført et kontrollert og begrenset slipp for å måle avsetningen og strømforhold. Undersøkelsen vil også være underlag for endelig utarbeiding av kontrollplan til gjennomføringen, samt beredskapsplan.

Gjennomføringen av de forberedende undersøkelsene er innenfor tillatelsen som SFT har gitt til dypvannsdeponiet, og er avklart med SFT.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. kr 160 mill. Bidragsytere til dette er Oslo kommune, Statens forurensningstilsyn, Statens vegvesen og utbyggere i Fjordbyen. Det er foreløpig gitt tilsagn til kr.150 mill av disse.

Kontaktinformasjon:
Torild Jørgensen
torild.jorgensen@ohv.oslo.no
Miljø- og kvalitetssjef, Oslo Havn KF
Tlf. 23 49 26 26
Mob: 959 19 679

Oppdatert: 13.11.2008 15:05