Siste grabbtak tatt for en renere fjord

(Oslo 27. oktober 2008) Miljøprosjekt "Ren Oslofjord" er i ferd med å avslutte sitt oppryddingsarbeid for en renere fjord. I helgen ble siste grabbtak tatt ved småbåthavna på Hovedøya, og markerer slutten på mudringsarbeidene. Fjorden er nå betydelige mindre forurenset enn tidligere.

Siden oppstarten av prosjekt Ren Oslofjord i februar 2006, er det mudret og deponert anslagsvis 440.000 kubikkmeter forurenset sjøbunn. Det siste halvåret har man mudret hovedsaklig i småbåthavnene, og nå sist i småbåthavna på Hovedøya. I helgen ble siste grabbtak i forbindelse med mudringen der. Dette markerer også slutten for mudringsdelen av prosjektet. I november starter prosjektet med å tildekke dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i april 2009.

- Dette har vært et stort og omfattende prosjekt. Mudringsarbeidene på Hovedøya er de siste i en lang rekke områder som har vært mudret siden oppstarten. I den anledning vil vi gjerne få si takk til de ulike båtforeningene i Frognerkilen, Bestumkilen, Paddehavet og på Hovedøya som har vist god samarbeidsvilje og fleksibilitet for å få til opprydding i sine havner, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

I de mudrede områdene har det vært gravd ned til visuelt ren sjøbunn. I enkelte områder har man i tillegg dekket til sjøbunnen med nye rene masser. Beregninger viser at 96-98 prosent av forurensningen har blitt fjernet. Arbeidene har gått etter planen, men også støtt på utfordringer knyttet til skrot, søppel og arkeologiske funn.

- Vi har ryddet i gamle synder og da sier det seg selv at vi har funnet mye rart på sjøbunnen. I Bjørvika fant vi store mengder wire, bildekk, metall og tømmer. I Pipervika var det store mengder murstein, mens det ved Filipstad og Lohavn fantes mye ammunisjon fra krigens dager. Samtidig har norsk sjøfartsmuseum gjort mange interessante arkeologisk funn, blant annet eldre skipsvrak og kanonkuler på Hovedøya, sier Jørgensen.

Også badestranda på Hovedøya har fått fjernet forurensning og fått ny sjøbunn gjennom prosjektet. I tillegg har det vært mudret ved Akerselvas utløp og utløpet i Hoffselva.

- Summen av alt dette gjør fjorden betydelig renere enn før - forhåpentligvis til glede for alle dens brukere, sier Jørgensen.

Tildekkingen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven starter opp i november og vil pågå frem til april 2009. Når dette arbeidet er unnagjort vil prosjektet være ferdig med arbeidet i henhold til den helhetlige tiltaksplanen for forurensende sedimenter i indre Oslofjord.


Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05