Starter mudring i Pipervika i uke 7

(Oslo 09. februar 2007): Oslo Havns entreprenør Secora starter opp med mudring i Pipervika i uke 7. Mudringen er en del av den helhetlige oppryddingen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. Pipervika mudres nå for å skåne sommersesongen for anleggsarbeidene og avsluttes 1.april.

Så langt har mudringen i miljøprosjektet "Ren Oslofjord" foregått i Bjørvika og Bispevika. I uke 7 flyttes mudringsarbeidene til Pipervika, i indre havnebasseng foran Rådhuset og Aker brygge.

- Mudringen er et anleggsarbeid med alt det medfører, og det er viktig for prosjektet å ta hensyn til Oslos innbyggere og turister, og derfor vil vi ikke mudre i sommer. I april flytter mudringen tilbake til Bjørvika og så vil vi fortsette i Pipervika neste vinter, sier prosjektleder for "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen.

I Pipervika holder den viktige lokalfergetrafikken til Nesodden til, og flere charterbåter ligger i vinteropplag langs kaiene.

- Vi må koordinere mudringsarbeidene i forhold til at fergetrafikken skal gå som normalt og at charterbåtene må flyttes når det skal mudres ved kaiene. Både Nesoddbåtene og charterbåteierne har lagt godviljen til slik at vi får ryddet i havnebassenget, sier Jørgensen.

Totalt skal omlag 100 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fjernes fra Pipervika. Områder fra 15 meters dyp vil bli tildekket med rene masser hentet fra senketunnelen i Bjørvika. De forurensede massene vil deponeres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I all hovedsak vil det mudres med lukket grabb. Dette av hensyn til eventuelle kulturminner. Arkeologer fra Norsk Sjøfartsmuseum vil være med for å overvåke mudringen.

- Det ble gjort betydelige kulturminnefunn i Bjørvika så det blir spennende å se om ikke Pipervika også inneholder skjulte kulturminner, sier Jørgensen.

Området som skal mudres har forurensning fra gamle skipsverft og gamle kommunale avløpsledninger samt avrenning fra bilveier og snødumping. Noe lukt kan forekomme i nærheten av gravearbeidene, men vi håper publikum vil være overbærende med dette under opprydningen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05