Startskuddet går for en renere Oslofjord

(Oslo, 16.februar 2006) I dag går startskuddet for gjennomføringen av Oslo kommunes arbeid for en renere Oslofjord. Nå skal det ryddes opp i gamle miljøsynder. Resultatet av arbeidet vil være enda bedre vannkvalitet, betydelig lavere nivå av miljøgifter i sjøbunnen, og enda bedre bade- og fiskeforhold i indre Oslofjord.

Arbeidet som settes i gang i dag, baseres på et vedtak i bystyret høsten 2005 da byrådet ga Oslo Havn KF ansvaret for å flytte den forurensede sjøbunnen i indre havn. Prosjekt "Ren Oslofjord" vil vare i omlag to år, og består i å flytte og få kontroll med forurenset sjøbunn fra de indre havneområdene.

Forurenset sjøbunn er en av de store gjenværende miljøutfordringene for Oslo kommune. Den forurensede sjøbunnen ligger i dag åpen og er utsatt for strøm og oppvirvling på grunn av skipstrafikk og avgir da forurensninger til miljøet. De forurensede massene på grunt vann skal noen steder tildekkes og andre steder flyttes og føres ned i et trygt dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Resultatet av arbeidet vil være enda bedre vannkvalitet, betydelig lavere nivå av miljøgifter i sjøbunnen, og enda bedre bade- og fiskeforhold i indre Oslofjord.

- Oslo Havn jobber for en renere Oslofjord til beste for alle byens borgere. Vi flytter forurenset sjøbunn fra grunne områder til et trygt dypvannsdeponi, sier prosjektleder i Oslo Havn KF, Torild Jørgensen. Massene som flyttes føres gjennom et rør ned til havbunnen på 70 meters dyp ved Malmøykalven før de tildekkes av rene masser. Dette rene laget isolerer den flyttede sjøbunnen slik at fisk, skjell og andre sjødyr ikke blir eksponert for forurensning.

Det har vært vanskelig å identifisere ansvarlige for gamle tiders miljøsynder og således holde forurenseren ansvarlig for å rydde opp. Løsningen ble derfor en dugnad der flere bidrar til å få løst problemet: Oslo kommune, Statens Vegvesen, Oslo Havn KF, SFT og utbyggere av boliger i de indre havneområdene er med i spleiselaget som finansierer opprydningen.

Dypvannsdeponiet er den beste miljømessige løsningen på problemet. Løsningen støttes av politikere, ekspertise og toneangivende deler av miljøbevegelsen.

- Det er helt nødvendig å gjøre noe med forurensingen i Oslo havn. En totalvurdering viser at den miljømessige beste løsningen er å samle de forurensede massene og plassere dem kontrollert i dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Hele havneområdet, det indre av Oslofjorden og vi som bor her, vil tjene på dette, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund.

- Området ved Malmøykalven er valgt fordi det er omgitt av naturlige terskler som holder massen på plass på 70 meters dyp. Sedimentene slippes ned til bunnen gjennom rør og når deponiet er tildekket, vil faktisk sjøbunnen ved Malmøykalven være bedre enn den er i dag, sier seniorrådgiver Jens Skei i NIVA (Norsk institutt for vannforskning).

Det vil bli gitt informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:
Torild Jørgensen
Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 20.11.2013 09:50