Statusrapport "Ren Oslofjord" 2007: - I rute for en renere fjord

(Oslo 12. mars 2008): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" rapporterer at de er i rute med mudrings- og deponeringsarbeidene for en renere fjord, og forventer at arbeidene avsluttes i løpet av august 2008.

Det største mudringsområdet i indre havn, Bjørvika, ble ferdigstilt i 2007, mens mudringsarbeidene i Vippetangen/Lohavn og Pipervika ble påbegynt og vil ferdigstilles i 2008. Tildekkingsarbeider i indre havn er også gjennomført. Alle områder i indre havn er tildekket i henhold til tildekkingsplanen, og Statens vegvesen har utnyttet totalt 178 000 kubikkmeter av sine rene leirmasser.

- Statens vegvesens tildekking i indre havn har vært svært vellykket. I følge NGI er innholdet av miljøgifter i sjølbunnens øverste sjikt (0-10 cm) redusert med i gjennomsnitt 90 prosent. Reduksjonen er størst der konsentrasjonene var høyest. Det gode resultatet av tildekking gjør at det i løpet av 2008 vil bli tildekket noen flere områder i indre havn enn først tiltenkt, sier prosjektleder Torild Jørgensen i miljøprosjektet "Ren Oslofjord".

I løpet av 2007 ble også prosjektets fase 2, som omfatter mudring i småbåthavner og badestrender, påbegynt.

- Vi har hatt et godt samarbeid med de lokale båtforeningene, og ferdigstilte et mindre område i Paddehavet våren 2007, mens vi påbegynte mudringen i Bestumkilen høsten 2007. Bestumkilen vil være ferdig om ikke så lenge, og da vil vi påbegynne mudring i Frognerkilen, sier Jørgensen.

Per desember 2007 er det levert en estimert mengde forurenset masse til dypvannsdeponiet på 308.000 kubikkmeter, justert for de områdene som til nå er oppmålt er den deponerte mengden på 280.000 kubikkmeter.

- Vi har beregnet å motta en estimert masse på 650 000 kubikkmeter i deponiet. Nå viser det seg at mengden av forurenset masse som skal deponeres blir noe mindre, fordi lagene med forurensning ser ut til å ikke være fullt så tykke som beregnet i den helhetlige tiltaksplanen, sier prosjektleder i "Ren Oslofjord". I henhold til fremdriftsplanen kan vi starte å lukke tildekke dypvannsdeponiet i august, sier Jørgensen.

Oslo Havns statusrapport for prosjekt Ren Oslofjord 2007 kan leses i sin helhet på www.renoslofjord.no.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05