Tar anke til etterretning

(Oslo 24. februar 2010) Oslo Havn KF er i dag informert om at påtalemyndighetene har valgt å anke Oslo tingretts frifinnelse av foretaket i forbindelse med prosjekt "Ren Oslofjord". Oslo Havn KF tar anken til etterretning.


Del |
24.03.2010

- Det er et paradoks at et miljøprosjekt som har medført at fjorden er renere enn på 100 år og som har overholdt miljøbudsjettet havner i retten tiltalt for brudd på forurensningslovgivningen. Vi er derfor overrasket over at statsadvokaten anker, siden påtalemyndigheten måtte gå fra store deler av tiltalen i den første rettsrunden, og fordi tingretten var enstemmig i frifinnelsen av Oslo Havn. Samtidig er vi trygg på at også lagmannsretten vil se at vi har en god sak, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen.

Alle faglige rapporter konkluderer med at miljøprosjekt "Ren Oslofjord" har vært vellykket, og er innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for den tillatelsen som ble gitt. Indre Oslofjord har ikke vært renere på 100 år. I Bjørvika og Pipervika har prosjektet bidratt til at 90-95 prosent av forurensningen er fjernet. Tildekkingen av deponiet ved Malmøykalven har også gjort dette området betydelige renere enn før.

- I denne saken har Oslo Havn gjort det som er forventet av oss som byggherre og prosjektleder. Etter vår oppfatning kan vi ikke straffes for de feil Secora har begått, noe tingretten stadfestet med sin frifinnelse av Oslo Havn. At påtalemyndighetene nå anker denne frifinnelsen skaper ny usikkerhet for byggherrer i viktige havneoppryddingsprosjekter. Det burde være unødvendig, sier Stilluf Karlsen.

Oslo Havn er imidlertid glad for at frifinnelsen av vår prosjektleder ikke ankes.

Kontaktinformasjon:
Bernt Stilluf Karlsen, styreleder Oslo Havn KF tlf. 928 21808
Grafisk informasjon, kart og fotografier finnes på: http://www.oslohavn.no