Tiltale tatt ut mot Oslo Havn KF

(Oslo 27. april 2009) Oslo Havn KF er blitt gjort kjent med at statsadvokaten nå har tatt ut tiltale mot blant annet Oslo Havn KF i forbindelse med prosjekt "Ren Oslofjord". Tiltalen relaterer seg til de tilfellene av ureglementert dumping av masser i fjorden som Oslo Havn redegjorde for 19. desember 2007. Oslo Havn KF tar tiltalen til etterretning og vil nå bruke tid på å gjennomgå den og vurdere hva man skal gjøre videre.


Del |
27.04.2009

Høsten 2007 ble det gjort kjent for Oslo Havn KF at det i forbindelse med arbeidene med miljøprosjekt Ren Oslofjord hadde forekommet noen tilfeller av dumping av forurensede masse fra overflaten og ned i dypvannsdeponiet. Dette var et brudd på tillatelsen fra SFT og også et klart brudd de rutiner og prosedyrer som skulle følges i prosjektet.

Da Oslo Havn KF ble gjort kjent med disse forholdene ba de om at det umiddelbart ble iverksatt en granskning av disse forholdene. Secora engasjerte Det norske Veritas til å gjennomføre granskningen. Resultatene ble fremlagt på en pressekonferanse 19. desember 2007. På bakgrunn av de funn som fremkom i granskning valgte SFT å gå til anmeldelse av prosjektet for brudd på forurensningsloven. Det er denne anmeldelsen som nå har resultert i at statsadvokaten har tatt ut tiltale med påstand om inndragning.

- Tiltalen refererer seg til forhold i 2006 og 2007 og som vi selv har bidratt til å få gransket og som vi har grundig redegjort for overfor SFT og offentligheten. En rapport fra et uavhengig forskningsinstitutt vurderte den gang at de miljømessige konsekvensene av den ureglementerte dumpingen var liten, sier havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen.

- Det er bra at politiet nå har kommet til en konklusjon, og vi tar til etterretning at den konklusjonen har endt med en tiltale. Vi registrerer at tiltalen opererer med et høyere mengdemål på den ureglementerte dumpingen enn det Veritas fant å kunne bekrefte i desember 2007. Vi stiller oss også uforstående til at en av våre ansatte blir personlig tiltalt når det vedkommende i praksis har gjort er å arbeide med et kommunalt miljøprosjekt som er pålagt fra administrasjonen og styret Oslo Havn KF. Vi vil nå bruke litt tid på å vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette videre, sier havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen.

Tiltalen omfatter også brudd på straffeloven §166 første og annet ledd som er knyttet til tilfeller av manglende loggføring som i følge politiets oppfatning skulle vært innrapporter som avvik og medtatt i prosjektets månedsrapporter.

Redegjørelser og rapporter i forbindelse Oslo Havns egen granskning av de refererte forholdene er å finne på prosektets nettsider www.renoslofjord.no, blant annet her: http://www.renoslofjord.no/pressemeldinger/redegjorel/


For mer informasjon kontakt:
Styreleder, Oslo Havn KF Bernt Stilluf Karlsen, mob 92821808