Usann kampanjeavis om "Ren Oslofjord"

(Oslo 4. september 2007) Oslo Havn KF reagerer sterkt på enkelte elementer i Petter Stordalens såkalte miljøavis om havneoppryddingen i Oslofjorden. - Helhetsinntrykket er at den er uredelig, og det såkalte bildebeviset på spredning forteller ikke sannheten, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Hovedinntrykket av kampanjeavisen er at den forsøker å tegne et skremselsbilde som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Samtidig er det en del faktafeil og gjentakelser av påstander som tidligere er tilbakevist samt bevisst utelatelse av overvåkingsinformasjon som forteller et annet bilde.

Feil om spredning
Det grelleste eksempelet vi finner er imidlertid baksidefotoet som angivelig skal dokumentere at slammet sprer seg under mudring i Bjørvika. Her slås det i tekst fast at man ser spredning av giftig bunnslam.

- Dette er direkte manipulasjon. Bildet er tatt av Agder Marines tildekking med ren leire over de mudrede områdene Bildeteksten er derfor en fordreining av virkeligheten som passer inn i det bildet som motstanderne av prosjektet ønsker at Oslos befolkning skal ha, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Ingen helserisiko
Beskrivelsene av giftstoffene i fjorden er i og for seg korrekte, men det avgjørende for både mennesker og livet i fjorden er i hvilke konsentrasjoner de finnes. I stedet for å si noe om hvor farlig dette er, så referer man kun til Per Anders Bergquist som i sin undersøkelse fant 2-3 forhøyede verdier på 60 meters dyp i deponiet. Det han i virkeligheten fant var 850 picogram PCB per liter på 60 meters dyp. Dette er så små mengder at det ikke utgjør noen helserisiko for noen. Til sammenligning er det 27 000 picogram PCB per liter i snø i Oslo sentrum.


- Det skapes et inntrykk at vi setter folks liv og helse på spill. Det er så galt som det kan få blitt. For det første, miljøgiftene man er så redd for finnes i fjorden fra før og har vært der i flere tiår. Det er jo derfor vi rydder opp For det andre er konsentrasjonene som finnes i vannet så små at det ikke utgjør noen fare for folk. For det tredje så har kostholdsrådene i Oslofjorden vært der siden 1994, og er ikke er resultat av oppryddingsarbeidene, sier Jørgensen.

- Vi må bare gi kreditt til Geelmuyden-Kiese for å ha trykket på alle de riktige emosjonelle knappene både i tekst, bilder og lay-out - selv om det er uredelig, fordi det ikke finnes noe faglig grunnlag for å skape denne redselen, sier Hamran

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
Prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96

Oppdatert: 13.11.2008 15:05