Vellykket deponering gjennomført

(Oslo, 1. mars 2006) I løpet av formiddagen har Oslo Havn og Secora gjennomført den første vellykkede nedføringen av masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Deponeringen gikk som forventet.

Tirsdag 28. februar startet mudringsarbeidet i Bispevika. Mudringsarbeidet har gått som forutsatt, og i dag ble massene som ble tatt opp i går, trygt deponert ved Malmøykalven, og prosjekt "Ren Oslofjord" går som planlagt.

Mudringen og deponeringen er et ledd i en helhetlig tiltaksplan for Oslos havneområder som har som formål å bidra til en renere Oslofjord. Prosjekt "Ren Oslofjord" består i å flytte og få kontroll med forurenset sjøbunn i indre Oslofjord. I prosjekt "Ren Oslofjord" bidrar flere instanser i et felles løft for å løse en av Oslos største gjenværende miljøutfordring: Oslo kommune, Statens Vegvesen, Oslo Havn KF, SFT og utbyggere av boliger i de indre havneområdene er med i spleiselaget som finansierer opprydningen.

Oslo Havn KF som leder prosjektet, vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 20.11.2013 09:47