Veritas skal granske påstandene om ulovlig dumping om slam

(Oslo 14. september 2007) Secora har i dag informert Oslo Havn KF om at de har engasjert Vertas for å granske påstandene om ulovlig dumping av slam som fremkom i VG i går. Oslo Havn KF er tilfreds med at et velrenommert og uhildet selskap som Veritas har fått oppdraget, og vil avvente rapportens innhold før det foretas ytterligere vurderinger i denne saken.

Oslo Havn KF ser meget alvorlig på de påstander som fremkom i VG i går, og de opplysningene Secora ga i forhold til at det har forekommet ureglementert dumping av stein i deponiet ved Malmøykalven.

- Miljøoppryddingen i Oslofjorden er altfor viktig til at det kan aksepteres at det tas snarveier eller foregå brudd på de prosedyrer og rutiner som gjelder for prosjektet. Vi er derfor tilfreds med at Veritas nå skal kartlegge hva som er fakta i denne saken. Veritas sin rapport vil være meget viktig for å avdekke omfanget og alvorlighetsgraden av ureglementert aktivitet. Rapporten vil danne grunnlaget for Oslo Havn KFs endelig beslutning i denne saken, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Prosjekt "Ren Oslofjord" er trygg på at den eksterne granskning vil bringe alle fakta frem i denne saken.

- Vår kjennskap til Secora er at de er en seriøs og samvittighetsfull entreprenør. Når de nå bringer inn Veritas til både å granske påstandene som har kommet frem i media og selskapets rutiner, så understreker det Secoras seriøsitet og vilje til å rydde opp i eventuelle uregelmessigheter, sier Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05