Prøvetildekking i deponiet

I dag, 7. mars 2007, gjennomføres det prøvetildekking ved dypvannsdeponiet. Selve gjennomføringen er en forberedelse til hovedtildekkingen som er planlagt i 2008.

I lengre tid har det vært planlagt å gjennomføre en prøvetildekking av dypvannsdeponiet. Dette er en teknisk innjustering og optimalisering av metoden. Det vil benyttes 800 kubikkmeter sand som leveres i to lektere. Den første dumpes ca. kl 8.30 om morgenen, den neste om kvelden den 7. mars eller dagen etter. Sanden hentes fra Storsand ved Drøbak. Massene er rene.

Det gjennomføres to utlegginger med 5 og 10 cm tykkelse. Prøvetildekkingen utføres på et område hvor det nå ligger et lag med nedført forurenset masse fra oppryddingen i havneområdene. Prøvefeltet har at areal på 50 ganger 100 m og ligger i deponiet. Området er på forhånd kontrollert av NGI. Forundersøkelser er gjort, og det vil gjøres etterundersøkelser for å kontrollere tildekkingsgraden og geoteknisk stabilitet. Det benyttes blant annet SPI-kamera, kjerneprøver og ROV - undervannskamera - i etterkant av tildekkingen.

Prøvetildekkingen var planlagt gjennomført i desember 2006, men ble utsatt på grunn av annet arbeide som måtte prioriteres. Tildekkingen gjennomføres nå, da det var mulig å koordinere de aktuelle personer og nødvendig utstyr som skal brukes. Gjennomføringen vil være et viktig grunnlag for forberedelse til hovedjobben.

Oppdatert: 20.11.2013 12:14