Ren Oslofjord følger opp SFTs revisjonsrapport

Statens forurensningstilsyn (SFT) har foretatt en rutinemessig revisjon av prosjekt "Ren Oslofjord" i perioden. Kun mindre avvik med små miljømessige konsekvenser ble funnet.

SFT rapporterer om tre avvik og fire anmerkninger. Avvikene som ble funnet har etter SFTs vurdering hatt små miljømessige konsekvenser, og omhandler mangler ved rutiner og metoder. Prosjekt Ren Oslofjord er allerede i gang med foreta de nødvendige justeringer og melde tilbake til SFT.
- Det er betryggende at SFT følger prosjektet så tett som de gjør. Dette er det tredje besøket vi har av SFT for gjennomgang av arbeidene med rutiner og tillatelsen. Rutinene våre må være korrekte. Noen endringer er allerede gjennomført, de resterende tingene igangsettes så raskt som mulig. Kontinuerlig forbedring av rutinene er også viktig, sier prosjektleder i Ren Oslofjord, Torild Jørgensen.

Hele SFTs vurderinger og rapporter finner dere her

Oppdatert: 20.11.2013 12:50