Renere sjøbunn gir renere vann

NGI-målinger viser renere bunnvann i Bjørvika, Bispevika og Pipervika der Vegvesenet har lagt ut ren leire fra senketunnelen.

Vegvesenet har fjernet store mengder forurenset grunn og sjøbunn der senketunnelen skal komme. I tillegg er det lagt ut ren leire i andre deler av Bjørvika, Pipervika og Bispevika.

NGI har evaluert Vegvesenets innkapsling av forurenset sjøbunn, og konkluderer med at dette har vært vellykket. Resultatene er i tråd med kravene SFT har satt i tillatelsen til Vegvesenet.

Les mer her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:54