Revidert kontrollplan

Oslo Havn og NGI har revidert kontrollplanen for miljøprosjektet "Ren Oslofjord".

Kontrollplanen inneholder prosedyrer for kontroll og oppfølging av mudring og deponering i dypvannsdeponiet utarbeidet for å tilfredstille tillatelser fra SFT og krav i disse. Prosedyrene skal revideres ved endringer som påvirker disse.

Sentrale endringer i denne revisjonen er blant annet:

- Turbiditet under mudring måles 3-4 meter under vannoverflaten i stedet for 3-4 meter over sjøbunnen.

- Oppdatert at turbiditet måles kontinuerlig også ved MP4.

- Oppdatert at overvåkingen av strømhastighet utføres kontinuerlig ved dypvannsdeponiet fremfor å måle ved Drøbakterskelen inntil en dypvannsutskiftning registreres.

Du kan lasten ned heller kontrollplanen her:

/share/mime/pdf.gifKontrollplan
(Kontrollplan.pdf, 727kB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:06