Revidert miljøregnskap 2006

NGI har revidert miljøregnskapene for 2006. Revisjonen påvirker ikke selve miljøregnskapet eller konklusjonen: Prosjekt "Ren Oslofjord" overholder miljøbudsjettet i henhold til tillatelsen.


Oppdaterte miljøregnskap er nå publisert her:

De korrigerte tallene er også finne i dette notatet fra NGI:

/share/mime/pdf.gifNotat til rapport
(Korreksjon.PDF, 62kB)

Oppdatert: 20.11.2013 12:46