Rydder Akerselva

Oslo kommune er i gang med å rydde nesten sju dekar av sjøbunnen nederst i Akerselva. Mudringen skjer på initiativ fra Vann- og avløpsetaten og utføres i regi av miljøprosjektet "Ren Oslofjord".

- Dette vil bedre forholdene for marint liv inn mot elva og rydde opp i sjøbunnen utenfor den nye Bjørvikabydelen, sier byrådssekretær i byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel, Lene Langemyr.

3500 kubikkmeter masse skal fjernes fra sjøbunnen. Det vil bli fjernet en halv meter av elvebunnen og deretter tildekke bunnen med en halv meter sand og grus. Massene som nå ryddes i Akerselva ble undersøkt og kartlagt av NGI på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten i fjor (last ned rapporten nederst i denne artikkelen)

Viktig å få bukt med kildene
Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" rydder opp i forurenset sjøbunn i indre havn. Men det er også viktig å få ryddet opp i kildene. Akerselva fører blant annet også med seg gamle industrisynder ned i havneområdet.

- Vi har satt opp en lense som vi mudrer innenfor, og lensen stanser eventuell olje som pipler opp. For å sikre et godt sluttresultat rydder vi innerst mot Akerselvas munning først. Dypområdet av sjøbunnen utenfor - i Bjørvika - ryddes senere i år slik at vi får med oss partikler som blir virvlet opp under mudringen i elva nå. Det er noe strøm i elva, men dette er det tatt hensyn til, blant annet med tanke på hvilken masse som brukes til tildekking, sier prosjektleder "Ren Oslofjord" Torild Jørgensen.

Ferdig til påske
Akerselva mudres fra lekter og med skuffe. Entrepenøren Secora bruker et mindre mudderfartøy som kan manøvrere i trangere og grunnere farvann. Massene som fjernes skal deponeres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Mudringen ventes å være ferdig før påske. Fra 15. april til 1. juni må arbeidet stanses da det er fiskevandring i elva og tildekkingen av sjøbunnen vil fortsette etter den tid.

- Partikkelspredning kan også oppstå når de rene massene legges på til sommeren, men disse har ingen forurensningsfare - og det er helt greit at elva tar med rene partikler ut i sjøen. Det viktige er at vi stanser arbeidene i fiskevandringsperioden, sier Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:13