Tiltaksplan

Artikler

Sikrer ren havn

Hver dag blir forurenset sjøbunn virvlet opp som følge av skipstrafikken. - Oslo kommune vil sikre bedre vannkvalitet i indre havn for fremtiden, og har startet et helhetlig opprenskningsarbeid, sier Erling Lae.

30.03.2006
Les mer...

Satser på rene fjorder

Arbeidet med forurensede sedimenter er intensivert de siste årene. Gjennom stortingsmeldingen Rent og rikt hav, fra 2002, satser regjeringen på opprydning i forurensede sedimenter.

08.02.2006
Les mer...

Statsråden om Malmøykalven

Miljøvernministeren svarer på spørsmål om dypvannsdeponiet ved Malmøkalven.

14.02.2006
Les mer...

Kart

Stortingsmelding

Rent og rikt hav

Stortingsmelding nummer 12. Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. mars 2002, godkjent i statsråd samme dag.

Soria Moria-erklæringen

Avsnitt om opprenskning i forurensede sedimenter