Artikler

Sikrer ren havn

Hver dag blir forurenset sjøbunn virvlet opp som følge av skipstrafikken. - Oslo kommune vil sikre bedre vannkvalitet i indre havn for fremtiden, og har startet et helhetlig opprenskningsarbeid, sier Erling Lae.

30.03.2006
Les mer...

Satser på rene fjorder

Arbeidet med forurensede sedimenter er intensivert de siste årene. Gjennom stortingsmeldingen Rent og rikt hav, fra 2002, satser regjeringen på opprydning i forurensede sedimenter.

08.02.2006
Les mer...

Statsråden om Malmøykalven

Miljøvernministeren svarer på spørsmål om dypvannsdeponiet ved Malmøkalven.

14.02.2006
Les mer...
Stortingsmelding