SFT følger opp

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i perioden 23-24. juli 2008 foretatt en inspeksjon av prosjekt "Ren Oslofjord" i forbindelse med mudringsarbeidene ved Lohavn og Hovedøya.

SFT rapporterer om ett avvik fra tillatelsen knyttet til at det tar for lang tid før resultatene fra miljøovervåkningen gjennomgås for å verifisere at mudringsarbeidene stanses ved eventuell høy turbiditet.

Prosjektet har lukket avviket, og Oslo Havn KF vil orientere SFT om dette innen fristen for tilbakemelding 10. september.

Les hele SFTs revisjonsrapport her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:45