SFT: - Helt usannsynlig

SFT har bedt Sjøkartverket, NGI, NGU, NIVA og Oslo Havn evaluere volumberegninger utført av Innbyggeriniativet.

På bakgrunn av disse evalueringene mener SFT at det er helt usannsynlig at det har funnet sted en så stor spredning av masse som Innbyggerinitiativet hevder.

SFT sier:
"De eksisterende ekkoloddataene har store usikkerheter, og er derfor lite egnet for vurderingene som Innbyggerinitiativet har gjort. SFT mener at det er viktig at den svært omfattende miljøovervåkningen som Oslo Havn KF og SFT står bak i forbindelse med tiltak i Indre Oslofjord, bygger på anerkjente metoder. Dagens overvåking er best egnet til å kontrollere at oppryddingsarbeidet skjer i samsvar med tillatelsen."

Last ned rapportene og les hele SFTs vurdering her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:50