SFT korrigerer nyhetsmelding om NIVA-rapport

SFT har nå korrigert en nyhetsmelding sendt 21.12.06 og som var grunnlag for artikkelen "NIVA-rapport viser ingen spredning" på renoslofjord.no

Artikkelen som ble publisert på renoslofjord.no 21.12.2006 bygget i sin helhet på en nyhetsmelding fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) fra samme dag. Det har i ettertid vist seg at nyhetsmeldingen fra SFT var noe unyansert. På denne bakgrunn har prosjekt "Ren Oslofjord" fjernet artikkelen "NIVA-rapport viser ingen spredning" fra våre hjemmesider.

Prosjekt "Ren Oslofjord" gjør også oppmerksom på at SFT nå har korrigert sin opprinnelige nyhetsmelding av 21.12.2006 og samtidig publisert en artikkel om grunnlaget for at den opprinnelige nyhetsmeldingen ble unyansert.

Oppdatert: 20.11.2013 12:37