SFT kritisk til PCN-rapport

SFT er meget kritisk til at ny rapport fra ExposMeter AB brukes som argument for at dypvannsdeponiet lekker.

Rapporten som omtaler stoffet PCN (polyklorerte naftalener) ble lagt frem i dag, torsdag 6. september.

Polyklorerte naftalener (PCN) er en blanding av ulike forbindelser som ble produsert i samme perioden som PCB. Anvendelse av stoffet og spredningen i naturen er svært likt PCB. Men PCN har blitt brukt i mindre mengder enn PCB og er mindre toksisk.
Den viktigste kilden i Norge har vært magnesiumfabrikken i Grenlandsfjorden der PCN ble dannet som et avfallstoff i elektrolyse av magnesiumklorid.

SFT skriver blant annet i en pressemelding: " SFT er meget kritiske til at en ny rapport fra ExposMeter AB brukes som argument for at dypvannsdeponiet i Oslofjorden lekker. Firmaet har ikke tatt hensyn til den faglige kritikken som er kommet mot deres tidligere rapporter. Den nye rapporten viser PCN-nivåer som er mye lavere enn PCB. Dette er i tråd med tidligere undersøkelser i Indre Oslofjord, som viser at det er veldig lite PCN i torskelever."

Les hele pressemeldingen her:


Typiske PCN konsentrasjoner i picogram pr. liter vann
(picogram = 0,000000000001 gram)

Oppdatert: 20.11.2013 12:47