SFT-revisjon av Statens vegvesen

SFT har gjennomført revisjon av Statens vegvesens tildekking av ren leire i Bispevika. I følge Statens vegvesen viser revisjonen at forurenset masse ved et par anledninger har blandet seg med leira som legges ut som topplag i Bispevika.

I henhold til SFTs tillatelse kan det fylles opp til kote - 4 meter. Det vil si det legges ut leire i fire-fem meters tykkelse i Bispevika. Leira som viste seg å inneholde for mye tjærestoffer er overdekket med minst 1,5 meter "godkjent" leire. Årsaken til avvikene er at gravemaskinen berørte en sektor som ikke var ferdig opprensket. Ved Sørenga-utstikkeren har forurenset masse under kaiene trolig lekket ut i området som var ryddet.
Les mer her:

SFT har på denne bakgrunn stilt krav til Statens vegvesen om forbedringer av enkelte rutiner. Les mer her:

Oppdatert: 20.11.2013 09:00