SFT-revisjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i perioden 5-7.mai 2008 foretatt en rutinemessig revisjon av prosjekt "Ren Oslofjord".

SFT rapporterer om tre avvik og tre anmerkninger. Avvikene som ble funnet skriver seg til mudringsarbeidet. SFT vurderer avvikene til å ha små miljømessige konsekvense.

- Det er betryggende at SFT følger prosjektet så tett som de gjør. Dette er det fjerde besøket vi har av SFT for gjennomgang av arbeidene med rutiner og tillatelsen. Prosjekt "Ren Oslofjord" er allerede i gang med foreta de nødvendige justeringer og melde tilbake til SFT innen den fristen som er gitt, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Les hele SFTs revisjonsrapport her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:58