english
 • Skrift:
 • Normal skrift
 • Stor skrift

Utleie av Skur 33 til helårsrettet restaurant- / kaffebar- / barvirksomhet

Oslo Havn KF skal vitalisere og åpne Akershusstranda for folkelig aktivitet og ferdsel. I denne forbindelse skal lagerbygget i skur 33, beliggende på utstikkeren like nedenfor Akershus festning, leies ut til helårsrettet restaurant- /kaffebar- / barvirksomhet. Vi ønsker alle profesjonelle aktører velkommen til å sende søknad med utfyllende utviklings- og forretningsplan.

Søknadsfrist: 27. september 2010

Fellesvisning i skur 33 onsdag 08.september kl 08:30-09:00

Oppdatert informasjon:

Oslo Havn KF har besluttet at leiepris for ombyggingsperioden, tentativt fra september 2011-april 2012 er 370,- pr. m2 pr. år eks mva. Dette tilsvarer dagens leienivå for lagerleie.

Ombyggingsperioden vil kunne variere ut fra valgt konsept.

Oslo Havn KF har besluttet å sette av et areal på minimum 129 m2 til uteservering. I tillegg gis det, i en prøveperiode på en charterbåtsesong, areal langs langsiden av serveringslokalet mot sjøsiden. Dette utgjør ca 41 m2. Maksdybden på dette serveringsarealet (benker+bord+gjester) kan ikke overstige 120 cm.

Leiepris for utenomdørsarealer langs Akershusstranda er pt. kr. 1500,- pr. m2 eks mva pr år (prisen konsumprisindeksreguleres pr. 01.01.11).


Del |

Skur 33 har et totalt areal på 537,5 m2 hvor det i første omgang settes av ca 350 m2 til serveringsvirksomhet. I tillegg er det gode muligheter for utvidelse av areal i halvetasje og Oslo Havn KF vil så langt det er mulig forsøke å sette av areal til etablering av uteservering. Det vil da inngås separat kontrakt for uteareal.

Se bilder

Oslo Havn KF ønsker:

 • Profesjonell aktør som har god kunnskap og erfaring med denne typen drift
 • Stabil aktør som har nødvendig kapital for å etablere og drive helårsrettet virksomhet som stimulerer til økt bruk av Akershusstranda
 • Aktør med en realistisk forretningsplan, som beskriver et helhetlig driftskonsept
 • Gjerne publikumsvennlige konsept
 • Gjerne aktør med referanser/referanseprosjekt
 • Gjerne konsept som gir et tilbud til barn og unge

Valg av leietaker vil basere seg på en samlet helhetsvurdering. Oslo Havn KF forbeholder seg retten til å forkaste samtlige søknader.

Økonomiske rammer

 • Det forutsettes at leietaker står for praktisk så vel som økonomisk risiko for gjennomføring av valgt tiltak
 • Årlig leie for skur 33 vil avgjøres ut fra takst som skal forutsette restaurantdrift i lokalene

Søknad

Søknad leveres/sendes til Oslo Havn KF v/ J. Camilio Holsvik , Postboks 230 Sentrum 0103 Oslo.

Søknadsfrist 27. september 2010.

Se bilder av skur 33

Kontaktinfo

Søknad sendes

Oslo Havn KF v/ J. Camilio Holsvik

Postboks 230 Sentrum

0103 Oslo.

Spørsmål?