Søppel og skrot i Oslofjorden

En av de store utfordringene med mudringsarbeidene i Oslofjorden er at det finnes store mengder av søppel og skrot på sjøbunnen. Dette må sorteres bort i forbindelse med oppgravingen av den forurensende sjøbunnen.

Statens vegvesens mudring i forbindelse med ny senketunnel i Bjørvika har fått mest mediaoppmerksomhet for sine arkeologiske funn. Arkeologene må imidlertid lete seg gjennom mye søppel og skrot. Samtidig må man rydde unna skrotet før sjøbunnen kan fraktes til nedføring i dypvannsdeponiet. Sorteringen skjer gjennom at grabben tømmer de mudrede massene ned på en rist over lekteren. De forurensede massene går gjennom risten, mens søppel og skrot og eventuelle arkeologiske funn blir liggende igjen på risten.

- Vi tar opp enorme mengder skrot hver dag. Det mest kuriøse vi har funnet til nå er en motorsykkel. Men for det meste går det i forskjellige typer wire, bildekker, tømmer, metall. Vi graver også opp mye stor stein, forteller informasjonsrådgiver Kjell Solem i Statens vegvesen.

Foto: Skrotfangst i Bjørvika, fredag 12.mai.

Oppdatert: 20.11.2013 09:36