Starter Hovedøya-mudring rundt Sankt Hans

I samarbeid med de berørte båtforeninger har Oslo Havn besluttet å forskyve oppstart av mudring i småbåthavnene på Hovedøya fra 2. juni til St.Hans. Da vil alle midlertidige brygger være klare og de berørte båteierne får liggeplasser hele sommeren.

Mudringen er estimert til å pågå frem til månedsskiftet september/oktober. Bakgrunnen for mudringsarbeidet er en prøvetaking av sjøbunnen i området utført i 2006, som påviste forurensning i småbåthavnene på Hovedøya.

Skrot og arkeologi
- Erfaringen fra oppryddingen så langt gjør at vi forventer å finne mye skrot og moringer i området. Det er og store sjanser for interessant arkeologi, derfor vil Norsk Sjøfartsmuseum følge arbeidene i deler av området meget tett. Da både skrot og eventuelle arkeologiske funn vil gjøre at arbeidene tar noe lenger tid, vil det ikke foreligge noen detaljert tidsplan for hele bukta. Arbeidene må påregnes å gå ut hele september, mens oktober blir en buffer hvis det skulle oppstå forsinkelser pga skrot eller arkeologi. De forskjellige foreningene blir holdt løpende orientert underveis for flytting av brygger, forteller prosjektmedarbeider Kjetil Lønborg Jensen i prosjekt "Ren Oslofjord.

Godt samarbeid
Prosjektet har etablert et godt samarbeid med de lokale båtforeningene, og vil holde løpende dialog med disse med tanke på logistikk og fremdrift.

- Samarbeidet med foreningene har vært meget bra, og det er veldig flott med den positive holdningen mange har om at her hjelper man til for å få gjennomført denne miljøforbedringen. Noen av småbåthavnene vil også få en gunstig fordypning i sine områder, sier Lønborg Jensen.

Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som distribueres ut via båtforeningene på Hovedøya. Brosjyren kan også leses her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:56