Starter mudring i Pipervika

Oslo Havns entreprenør Secora starter opprydding i Pipervika i uke 7. Mudringen er en del av den helhetlige oppryddingen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord.

Så langt har mudringen i miljøprosjektet "Ren Oslofjord" foregått i Bjørvika og Bispevika. I uke 7 flyttes mudringsarbeidene til Pipervika, i indre havnebasseng foran Rådhuset og Aker brygge. Mudringen er et anleggsarbeid med alt det medfører. Det er viktig for prosjektet å ta hensyn til Oslos innbyggere og turister, og derfor vil vi ikke mudre i sommer. 1. april flytter mudringen tilbake til Bjørvika og vi vil fortsette i Pipervika neste vinter.

Koordinering i forhold til fergetrafikk
I Pipervika holder den viktige lokalfergetrafikken til Nesodden til, og flere charterbåter ligger i vinteropplag langs kaiene.Vi må koordinere mudringsarbeidene i forhold til at fergetrafikken skal gå som normalt og at charterbåtene må flyttes når det skal mudres ved kaiene. Både Nesoddbåtene og charterbåteierne har vist velvilje slik at vi får ryddet i havnebassenget.

Mudrer med lukket skuffe
Totalt skal omlag 100 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fjernes fra Pipervika. Områder fra 15 meters dyp vil bli tildekket med rene masser hentet fra senketunnelen i Bjørvika. De forurensede massene vil deponeres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I all hovedsak vil det mudres med lukket skuffe, bl. a av hensyn til eventuelle kulturminner. Arkeologer fra Norsk Sjøfartsmuseum vil være med for å overvåke mudringen.

Det ble gjort betydelige kulturminnefunn i Bjørvika så det blir spennende å se om ikke Pipervika også inneholder skjulte kulturminner.

Lukt kan forekomme
Området som skal mudres har forurensning fra gamle skipsverft og gamle kommunale avløpsledninger samt avrenning fra bilveier og snødumping. Noe lukt kan forekomme i nærheten av gravearbeidene, men vi håper publikum vil være overbærende med dette under oppryddingen.

Mudringen i området foran Rådhusbryggene og Aker brygge pågår i vinter og fram til 1. april (se avmerket område).

Oppdatert: 20.11.2013 12:16