Steinlekter uten plombering

Mudder 075 benyttes nå av Oslo Havn og Secora til deponere ren stein i henhold til tillatelse fra SFT. I den anledning informerer Oslo Havn om at denne lekteren ikke lenger er forseglet og plombert, slik de andre lekteren er.

Forseglingen er brutt for at bunnen skal kunne åpnes og lukkes for å deponere de rene steinmassene.

Oppdatert: 20.11.2013 12:57