Tar prøver av badeplassene

Oslo Havn KF (HAV) har nå tatt initiativ til de første prøvene av sjøvannet og bunnen ved badeplasser i områdene med en viss nærhet til dypvannsdeponiet.

- Vi velger å overvåke badeplassene i tillegg til annen pålagt overvåking. Dette er for å sikre oss kontroll og dokumentasjon av det fagmiljøene uansett mener er ufarlig, sier Charlotte Iversen, miljøvernkonsulent i HAV.

Oslo Havn KF har fått innspill til prøvetakingen fra Helse- og velferdsetaten, Vann- og avløpsetaten og bydel Nordstrand. Ved å ta disse prøvene går HAV lenger enn det som er satt som krav fra SFT med hensyn til kontroll- og overvåking.

- Selv om alle fagmiljøer mener løsningen med mudring og lagring i dypvannsdeponi er den beste løsningen, er vi opptatt av å gi Oslos innbyggere god informasjon om badeplassene deres gjennom hele prosjektet, sier Iversen.

Prøvene er tatt på Langøyene, i Solvik på Malmøya, på Bleikøya, Ulvøya og Katten. Dette er de mest besøkte badestedene som har en viss nærhet til deponiområdet.

- Vi vil vurdere underveis hvor ofte vi må ta prøver. Men det blir relativt hyppig i den toårige anleggsperioden, og vi har særlig fokus på badesesongen, forsikrer Iversen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:51