Til etterretning

Oslo Havn tar SFTs anmeldelse for brudd til tillatelsen til etterretning, og understreker samtidig at forholdene er rettet opp i.

Forholdene som ligger til grunn for anmeldelsen er selv innrapport av Oslo Havn KF til SFT på bakgrunn av en granskning utført av Det norske Veritas. Det ble redegjort for disse funnene på en pressekonferanse og i en pressemelding allerede i desember 2007. Se redegjørelsen her:

- Vi beklager nok en gang at det har forekommet brudd på tillatelsen, og vil samtidig understreke at det har blitt iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at noe slikt kan skjer igjen, sier informasjonssjef Margrethe Austad i Oslo Havn.

Oppdatert: 20.11.2013 12:52