Tildekker i Pipervika

Mandag 26. mars starter arbeidet med å tildekke forurenset sjøbunn og i Pipervika. Tildekkingsarbeidet skal antas å være ferdig til 1. mai.

En del av tiltaket i arbeidet med å rydde i forurenset sjøbunn er å tildekke forurenset sjøbunn med rene leiremasser. Dette gjøres i områder hvor det ikke er båttrafikk, eller på dybder hvor båttrafikken ikke virvler opp sjøbunnen. Det er Statens vegvesen, region øst (SVRØ) og dets entreprenør som er ansvarlig for tildekkingsarbeidene.

Statens vegvesen skal legge ut rene leirmasser på 50.000 kvadratmeter sjøbunn og det vil medgå om lag 15.000 - 20.000 kubikkmeter masse til tildekkingen i Pipervika. Det benyttes en fallbunnslekter med fire luker med hydrauliske kniver som maler ut leirmassene.

Dette er metode som ble testet ut i en pilot i ytre Bjørvika og hvor måleresultatene tyder på at de tilførte massene er spredd jevnt utover bunnoverflaten slik som forventet.

Oppdatert: 20.11.2013 12:11