Tillatelse til nødlossing

Ved mudring på Filipstad 15. mai ble det gjort funn av en granat og deler av granater. På grunn av risiko for gjenværende eksplosiver i massene i lekteren har Oslo Havn i dag søkt og fått tillatelse fra SFT til nødlossing av lekteren.

Granatfunnet ble varslet Politet i henhold til Secoras rutiner, og bombegruppen i Politet med praktisk assistanse fra Forsvaret sto for henting av selve granaten.

- Det er gjenværende omlag 150 kubikkmeter masse i transportslekteren og det er uklart om det kan befinne seg flere eksplosiver i massene. Oslo Havn og Secora ønsker av sikkerhetsmessig hensyn ikke å deponere denne massen maskinelt i dypvannsdeponiet og vi har derfor søkt om og fått tillatelse til nødlossing av denne lekteren, sier prosjektleder Torild Jørgensen i Ren Oslofjord.

Det er vurdert tre alternative steder for nødlossing av lekteren. Basert på innspill fra Bombegruppen om at massene bør deponeres på 50 meters dyp, er det beste alternativet for dumpingen vurdert til å være Bekkelagsbassenget. Miljøkonsekvensen av nødlossingen ansees å være små.

SFT har i dag gitt tillatelse til en slik nødlossing.

Oppdatert: 20.11.2013 12:57