Torskens livrett

Fisk spiser i utgangspunktet ikke sedimenter. Men torsk i Oslofjorden er glad i børstemark. Denne lever i bunnsedimentene.

Fisker du torsk med sand eller slam i kjeft eller mage, behøver ikke det gi grunn til bekymring for at arbeidene med prosjekt "Ren Oslofjord" påvirker torskens liv og levnad.

Vi har konsultert NIVA-forsker Anders Ruus som har miljøgifter i marine matkjeder som sitt spesiale.

- Torsken spiser jo mye forskjellig, og helst bunndyr, som krabber og ulike mark, og dem er det mest av andre steder enn i havnebassenget. Torsken spiser ikke slam, men når den spiser dyr på bunnen, er det ikke unaturlig at den kan få sedimenter i munnen.

Oslofjord-torskens livrett er børstemark, i følge en hovedfagsoppgave fra Universitetet i Oslo fra 2001.

- Denne marken lever nede i bunnsedimentene. Nå om våren kommer blant annet enkelte typer børstemark opp fra sitt skjul for å gyte. Marken har sediment i tarmen fordi den spiser det. Dermed kan man finne sediment også i magen på torsken, sier Ruus.

Oppdatert: 20.11.2013 09:39