Utlegging av ren leire i Bjørvika

Statens vegvesen har forhørt seg med Oslo Havn om å legge ut i størrelsesorden 20.000 kubikkmeter rene masser i Bjørvika.

Massene er ren leire som stammer fra siste fase av vegvesenets utgraving av tunneltrasé i Bjørvika.

Oslo Havn har gitt sin tilslutning til den planlagte utleggingen. Planene er også avklart med SFT. Arbeidene vil starte umiddelbart og er beregnet sluttført ved påsketider.

Oppdatert: 20.11.2013 12:53