Utvidet overvåking også i 2008

I løpet av 2007 ble det ordinære overvåkingsprogrammet fra NGI supplert med en utvidet overvåking. Denne fortsetter også i 2008.

Den utvidede overvåkingen i 2008 vil blant annet bestå i:

- vannprøvetaking annenhver måned ved dypvannsdeponiet og mudringsområdene.
- månedlig dokumentasjon av vannkvalitet ved tre badeplasser i perioden juni til august.
- bruk av passive prøvetakere ved flere stasjoner ved dypvannsdeponiet og i mudringsområdene.

Hele det utvidede overvåkingsprogrammet for 2008 kan leses her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:53